Det blå kort

[Tilbage til At rejse]

Dit gule sundhedskort dur ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort.

Blåt på Gult


Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm. under ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Det blå EU-sygesikringskort dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker. Der er således en begrænsning i forhold til behandlingssted. Denne begrænsning kan du kun undgå ved at tegne en privat rejseforsikring med dækning af akut sygdom indenfor de nævnte lande.


Med det blå EU-sygesikringskort er du ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til, hvorfor du risikerer egenbetaling. Egenbetalingen er forskellig fra land til land, hvorfor du selv skal undersøge, hvor meget egenbetaling der er ved nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm. i det pågældende land, du rejser til.


Hvis du f.eks. tager på bilferie og kører igennem to-tre forskellige lande, så skal du altså forholde dig til alle to-tre landes særegne regler. Samtidig skal du selv søge refusion, når du kommer hjem til Danmark, hvis du har haft behov for læge- eller sygehusbehandling på din rejse. Denne procedure bliver enorm besværlig netop, fordi reglerne i forhold til egenbetaling er forskellige fra land til land


➜ Det blå kort kan bestilles hos borger.dk.

© Alfa-1.dk 2017-18