Opdateringer

Her noteres, når og hvor der er sket større ændringer på webstedet.

Datoen nederst til højre på hver side viser, hvornår der sidst er sket

en mindre ændring af indhold eller rettet snavefejl.


26.09.17: Oprettet Medicinkortet i fanen APPS

06.09.17: Oprettet Alfa-1 på sundhed.dk i fanen Links

06.09.17: Oprettet Danske patienter i fanen Links

02.09.17: Offentliggørelse af webstedet

© Alfa-1.dk 2017